WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website
Back to top

Τα περιβαλλοντικά μας επιτεύγματα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΙΣΤΑ CDP A

Πήραμε την βαθμολογία της ηγεσίας Α- στη λίστα Global A του CDP.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η πρώτη εταιρεία που πέτυχε την ανώτερη κατάταξη ενεργειακής απόδοσης κλάσης A για εγκαταστάσεις ασανσέρ, σύμφωνα με το ISO 25745.

ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στα κεντρικά γραφεία της KONE και στις εγκαταστάσεις παραγωγής και έρευνας και ανάπτυξης στη Φινλανδία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες είναι η πράσινη ηλεκτρική ενέργεια.

Η προσέγγισή μας

Για την KONE, περιβαλλοντική ευθύνη σημαίνει ένας συνδυασμός προσφοράς καινοτόμων και οικολογικών λύσεων στους πελάτες μας και ελάττωση του αντίκτυπου για το περιβάλλον από τις δραστηριότητες μας.

img_people-flow-metro-escalator-951x535

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ KONE

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διάκρισής μας υποστηρίζει τον διαρκή πράσινο μετασχηματισμό του κτιριακού περιβάλλοντος σε έξυπνες, οικολογικού χαρακτήρα πόλεις, κοινότητες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κτίρια μηδενικής ενεργειακής επιβάρυνσης.

img_kone-show-room-951x535

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Το σημερινό ασανσέρ ευρείας κυκλοφορίας της KONE, το οποίο είναι έως και 90% ενεργειακά αποδοτικότερο σε σύγκριση με τα ασανσέρ KONE της δεκαετίας του 1990, καθώς και οι άλλες ενεργειακά αποδοτικές λύσεις μας, μάς καθιστούν πρωτοπόρους στην οικολογική αποδοτικότητα.

img_kone-us-maintenance-technician-951x535

ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αποσκοπούμε στην περαιτέρω ελάττωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από τις δραστηριότητες μας, ιδιαίτερα όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα από τη δραστηριότητα μας, καθώς και την αποδοτικότητα σε ενέργεια, υλικά και νερό.

img_architect-salesguy-europe

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Υπολογισμός της χρήσης ενέργειας από τα προϊόντα μας και πρωτοβουλίες για την κατασκευή πράσινων κτιρίων. Δημοσιεύουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο από τα προϊόντα της KONE και συμβάλλουμε στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων διαχείρισης της ενέργειας.

img_elevator-modernization-benefits-5

ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σκεφτόμαστε το περιβάλλον κατά την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού. Οι μελετημένες και αποδοτικές διαδικασίες εγκατάστασης που χρησιμοποιούμε, ελαχιστοποιούν τις δυσμενείς περιβαλλοντικές πτυχές των εργασιών εγκατάστασης και τα συστήματα μας φροντίζουν για την ελάττωση της χρήσης χημικών και την αποτελεσματική τους διαχείριση στην τοποθεσία.

img_maintenance-hwsy-3

ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Χρήση έξυπνων τεχνολογιών και πράσινου στόλου οχημάτων για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών ρύπων και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας. Οι περιττές τεχνικές υποδείξεις μειώνονται με λύσεις απομακρυσμένης παρακολούθησης και από την KONE 24/7 Connected Services, η οποία χρησιμοποιεί την πλατφόρμα IBM Watson IoT και άλλες προηγμένες τεχνολογίες για να φέρει έξυπνες υπηρεσίες σε ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες. Με τη διατήρηση βελτιστοποιημένων αποθεμάτων ανταλλακτικών στα οχήματά μας, περιορίζουμε τις επισκέψεις στις αποθήκες, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τις εκπομπές ρύπων.

img_mom-son-modernization-elevator

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Εφαρμογή μιας σειράς λύσεων για να κάνουμε τη μεγαλύτερη διαφορά με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση για το περιβάλλον. Οι λύσεις εκσυγχρονισμού μας ποικίλλουν από την εκ των υστέρων τοποθέτηση φώτων LED μέχρι ένα ολοκαίνουριο ασανσέρ με τεχνολογία επανατροφοδότησης της ενέργειας.

img_kone-van-street

ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Η KONE μετρά το αποτύπωμα άνθρακα από τις δραστηριότητες της από το 2008. Στόχος μας είναι μια ετήσια μείωση του CO2 κατά 3% σε σχέση με τις καθαρές πωλήσεις. Ανάμεσα στο 2008 και το 2017, έχουμε επιτύχει την ελάττωση του αποτυπώματος άνθρακα στο Πεδίο 1 και 2 όσον αφορά τις παραγγελίες που έχουμε λάβει κατά περισσότερο από 60% (οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν για το Πεδίο 1 απευθείας ενέργεια και ψυκτικά αέρια, ενώ για το Πεδίο 2, έμμεσο ηλεκτρισμό και τηλεθέρμανση).

img_warehouse-car

Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Οι εργασίες εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν η κύρια πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο απόλυτο αποτύπωμα άνθρακα της KONE, οι οποίες συνέβαλαν κατά 149 ktCO2e το 2016 (2015: Χρησιμοποιούμε μόνο μοντέλα μέσων διανομής που λαμβάνουν υπόψη την οικολογική αποδοτικότητα και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στον περιορισμό του αντίκτυπου των μεταφορών, διαμέσου της βελτιστοποίησης των αποστολών και των παραδόσεων, καθώς και διαμέσου της προσεκτικής ανάλυσης των εναλλακτικών μοντέλων μέσων μεταφοράς.

img_Maintenance-technician-van

ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Από τα αέρια θερμοκηπίου των δραστηριοτήτων της KONE το 2017, το 30% παράχθηκε από τον στόλο οχημάτων μας σε όλο τον κόσμο και αποτέλεσε έτσι τον δεύτερο μεγαλύτερο παράγοντα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της εταιρείας μας. Αναζητούμε συνεχώς νέους και καινοτόμους τρόπους ελάττωσης του αποτυπώματος άνθρακα από τον στόλο οχημάτων μας, για παράδειγμα προσέχοντας την οικονομία καυσίμου, την πιλοτική χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και την παρακολούθηση της απόδοσης των οδηγών.

img_female-workers-factory

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η KONE διαθέτει πάνω από 1.000 εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χώρων γραφείων και κέντρων λειτουργίας εγκαταστάσεων και συντήρησης. Η Παγκόσμια Πολιτική Εγκαταστάσεών μας στοχεύει στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων προσαρμοσμένων στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και φιλικών προς το περιβάλλον δραστηριοτήτων. Στόχος μας είναι η ελάττωση του αποτυπώματος άνθρακα από τις εγκαταστάσεις και αναζητούμε διαρκώς τρόπους για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των χώρων, της χρήσης της ενέργειας, της ελάττωσης των απορριμμάτων και της βελτίωσης της ανακύκλωσης, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε περισσότερα από την έκθεση βιωσιμότητας μας (στα Αγγλικά)